AktualnościKonkursy

Finał X Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

   Finał X Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” odbył się 23 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisy i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz w programach nauczania przedmiotów zawodowych. W eliminacjach regionalnych wzięło udział 24 uczniów z pięciu szkół: ZSCKR w Jabłoniu, ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, ZS w Łukowie, ZS w Janowie Podlaskim, ZSR w Woli Osowińskiej. Eliminacje przeprowadziła komisja w składzie:

Tomasz Sikora – Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim
Dorota Wojcieszuk – Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej
Marek Żelisko- Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
Magdalena Grodzicka – Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
Agnieszka Borowska – Lubelska Izba Rolnicza Oddział w Białej Podlaskiej
Marek Lewandowski – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

     Po napisaniu testu pisemnego komisja wyłoniła 10 uczniów, którzy przystąpili do finału ustnego. Bardzo dobrą wiedzę zaprezentowali uczniowie z ZSCKR w Jabłoniu, ponieważ do etapu ustnego przystąpiło trzech uczniów z naszej szkoły. Po silnej rywalizacji uczniowie naszej szkoły zajęli:

V miejsce: Michał Filipiuk z kl. II BT

VI miejsce: Michał Mackiewicz z kl. II BT

IX miejsce: Damian Łajtar z kl. III RTM

    Dziesięciu finalistów otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej oraz wysłuchała ciekawych informacji na temat historii sanktuarium i obrazu. Za opiekę i przygotowanie do konkursu byli odpowiedzialni : Maria Korpysz i Tomasz Bogusz.