AktualnościUroczystości

Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKR w Jabłoniu

Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Edukacji Narodowej. To dzień, w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów. W tym dniu uczniowie mieli okazje złożyć wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów.

Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji ,obsługa oraz nauczyciele emerytowani. Zaprezentowano część artystyczną przygotowaną przez: Mariusza Kaczana, Jerzego Gubańskiego, Tomasza Bogusza oraz Marka Oska. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze oraz śpiewając piosenki.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Marek Osek