Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie Kl. III FT

Temat: Marketing mix.

 

 

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z elementami marketingu mix.

 

Omówimy:

 

 1. Definicja marketingu.
 2. Zadania marketingu.
 3. Elementy marketingu. (4 P)

 

 

Ad. 1

MARKETING to działania mające na celu rozpoznanie potrzeb klientów i takie dostosowanie oferty, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby nabywców.

 

Ad. 2

Zadaniem marketingu jest:

– usatysfakcjonowanie (zadowolenie) nabywców przez zaspokojenie ich potrzeb, oczekiwań, preferencji

– zapewnienie korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwu (zysk)

 

Ad. 3

Marketing mix tzw. mieszanka marketingowa, to kompozycja

 1. Produktu
 2. Ceny
 3. Dystrybucji
 4. Promocji,

Marketing mix nazywany jest inaczej formułą 4P

 

W dzisiejszych czasach marketing tradycyjny zastępowany jest marketingiem internetowym. W celu poszerzenia wiadomości o marketingu internetowym proszę zapoznać się z prezentacją:

 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/mod/imscp/view.php?id=19710

 

Na podstawie prezentacji odpowiedz na pytania:

 1. Na czym polega marketing internetowy?
 2. Co to jest podcast?
 3. Jakie są zalety marketingu internetowego?
 4. Wymień narzędzia marketingu internetowego.

 

Odpowiedzi  proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP5 imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 17.04.2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Lisiecka Anna