Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie-2FTP

15.04.2020

Lekcja pierwsza :
Temat lekcji: ”Zdrowie zwierząt” .
Lekcja druga:
Temat lekcji : ”Jak to wygląda doktorze?- mówienie.”

Plan przebiegu lekcji:
*Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z:

-zapobieganiem infekcjom (preventive care, monitor livestock for…, prevent the spread of diseases, clean facilities)
– problemami  zdrowotnymi inwentarza (parasites: lice, ticks; respiratory disease)
-leczeniem  zwierząt i profilaktyką  (insecticides, deworming, antibiotics, vaccination)

*Zapoznanie uczniów ze zwrotami używanymi  w rozmowie z weterynarzem: When did you first notice…?, Those symptoms are classic signs…., Can you treat them?

*Utrwalenie tych zwrotów i słownictwa poprzez tworzenie własnych wypowiedzi na temat spotykanych chorób żywego inwentarza i sposobach  zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wśród inwentarza przez rolników

*Czytanie artykułu  z czasopisma (magazine article) na temat zapobiegania infekcjom wśród żywego inwentarza

*Wykonanie zadań typu:   – wybór wielokrotny , uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów , dopasowywanie wyrazów do definicji, dopasowywanie wyrazu (jednego z dwóch) do kontekstu zdania ,  przygotowywanie planu leczenia (writing a treatment plan)

Zadanie 1.

Podręcznik str. 6-7 STUDENT BOOK3 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf
Do zeszytu przedmiotowego proszę wypisać pogrubione wyrazy z artykułu ”DISEASE CONTROL” str.6
Ze str. 34-39 STUDENT BOOK 3 wypisać definicji wyżej wymienionych wyrazów

Zadanie 2.

Zadania do zrobienia:1,2,3,4 str. 6-7 STUDENT BOOK3

Zadanie 3.

Uzupełnij dialog №7 str.7  wyrazami i zwrotami: just didn’t seem; some antibiotics; Not good; How does it look?; seemed to be having; classic signs of

Zadanie 4.

Wyobraź sobie że niektóre z twoich zwierząt mają problemy z oddychaniem. Używając informacje zawarte w tekście oraz w  dialogu str.6-7 ułóż własny dialog i wytłumacz weterynarzowi co się dzieje ze zwierzętami i w czym jest problem. Podaj symptomy. Poproś o radę.

Zadanie 5.

Przygotuj plan  leczenia zwierząt , uzupełniając tabelkę podręcznik str.7 zad 9.

Wszelkie pytania i pracę proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.

Galina Kuchta