3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.3CB

28.05.2020 Temat: Znakowanie zwierząt gospodarskich.

1.Numery w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

W ramach Systemu IRZ wszystkim producentom, siedzibom stada i zwierzętom przydziela się numery identyfikacyjne:

1)NUMER PRODUCENTA: 9 cyfr 123456789

2)NUMER SIEDZIBY STADA: PL + numer producenta + 3 cyfry PL 123456789 001

3)NUMER ZWIERZĘCIA: PL + 12 cyfr PL 008765432105

W przypadku świń numer identyfikacyjny zwierzęcia = numer siedziby stada PL 123456789001 Numerami tymi posiadacz zwierzęcia powinien się posługiwać we wszelkich kontaktach z Agencją, w szczególności przy wypełnianiu zgłoszeń i wniosków.

2.W celu otrzymania kolczyków posiadacz zwierzęcia:

▪składa w BP Agencji wypełniony formularz „Zamówienie kolczyków dla bydła, owiec albo kóz” lub „Zamówienie kolczyków dla świń”;

▪na formularzu wskazuje numer dostawcy kolczyków z listy dostawców, od którego chce kupić kolczyki, zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę;

▪ w przypadku bydła, owiec i kóz do zamówienia kolczyków obowiązkowo należy dołączyć wykaz numerów identyfikacyjnych zwierząt przyznanych przez system informatyczny (Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków z pieczątką „Autoryzowane do produkcji”). UWAGA!!! Posiadacz może zamawiać kolczyki u dostawcy bez pośrednictwa Biura Powiatowego Agencji.

Proszę zapoznać się z prezentacją SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/224/broszura.pdf

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk