Uncategorized

Eksploatacja maszyn rolniczych zajęcia III BT gr. I 28.05.20,29.05.20

Temat:Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z części praktycznej – przygotowanie do egzaminu zawodowego 

4 godz.(2×2)

Witam panów

Proszę zapoznać się z arkuszem

https://arkusze.pl/zawodowy/m01-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Oraz z zasadami oceniania

https://arkusze.pl/zawodowy/m01-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania.pdf

Proszę przeanalizować treść zadania ,porównać z tabelą oceniania i zwrócić uwagę na prawidłowość

wypełnienia tabeli odpowiedzi

Pozdrawiam J Gubański