Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

26.05.2020 Temat: Oferta.

Oferta  jest to propozycja sprzedaży lub kupna towarów albo świadczenia usług na określonych warunkach i w oznaczonym terminie skierowana do potencjalnych nabywców.

W treści oferty należy podać:

-tytuł oraz nazwa firmy, do której oferta jest kierowana,  umieszczone na pierwszej stronie. Warto również dodać dane kontaktowe osoby, z którą przedstawiciel zainteresowanej firmy może się w przyszłości kontaktować,

– dokładne informacje o oferowanych towarach lub usługach, np. nazwa, jakość, cena, ilość, opakowanie, itp..

– warunki i termin dostawy np. „dostawa na koszt i ryzyko dostawcy w terminie 7 dni oD złożenia zamówienia … Dostawa na koszt i ryzyko odbiorcy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia…”

– warunki i termin płatności

– terminy składania zamówień,

– ilość i częstotliwość dostaw (np. przy dostawach produktów spożywczych)

Oferty sporządzane są na blankietach korespondencyjnych. Wszelkie zmiany dotyczące proponowanych warunków muszą być dokonywane na podstawie porozumienia odbiorcy z dostawcą drogą telefoniczną lub korespondencyjną. Odbiorca na podstawie uzyskanych informacji kieruje do dostawcy bezpośrednio zamówienie.

Zadania do wykonania:

Sporządź ofertę handlową na wybrane produkty pochodzenia rolniczego np. nawozy, środki ochrony roślin, pasze, nasiona, sprzęt do produkcji rolnej.  Do sporządzenia oferty wykorzystaj informacje z poprzednich lekcji tzn. Elementy pisma, czyli w treści oferty ma być:

-nagłówek

-nazwa i adres odbiorcy pisma (wpisz w tym miejscu swoje dane adresowe, tak jaby ta oferta była kierowana do ciebie)

-treść pisma, czyli dane ofertowe z dzisiejszej lekcji

-podpis

Ćwiczenie proszę przesłać na adres  e-mail  beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomości Ćwiczenie-Oferta  imię i nazwisko oraz klasę.
Termin przesyłania prac 28.05.2020

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk