Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FP/technik rolnik

24.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości –  przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

Celem lekcji jest uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości z zakresu:

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw

2.Otoczenie przedsiębiorstwa.

3.Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

4.Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

5.Rejestracja działalności gospodarczej.

6.Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

7.Korespondencja handlowa.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk