Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/technik agrobiznesu

24.06.2020 Temat: Koszty przedsiębiorstwa – powtórzenie wiadomości.

Celem lekcji jest rozróżnianie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

1.Pojęcie kosztu, wydatku, nakładu.

2.Klasyfikacja kosztów.

1)koszty działalności przedsiębiorstwa

a)koszty operacyjne

b)pozostałe koszty operacyjne

c)koszty finansowe

2)koszty według rodzaju

3)koszty bezpośrednie

4)koszty pośrednie

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk