Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. III MTP

Temat: Wynik finansowy zakładu gastronomicznego – ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji będziemy obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Proszę powtórzyć z ostatnich lekcji:

Co to jest przychód przedsiębiorstwa?

Jakie występują rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie?

Jak obliczamy wynik finansowy?

Ćwiczymy obliczanie:

  1. Wynik finansowy przedsiębiorstwa.
  2. Zysk brutto i zysk netto.

Zadanie1

Oblicz zysk netto mając dane:

– Przychody ze sprzedaży 14 000 zł

– Przychody finansowe 3 200 zł

– Zyski nadzwyczajne 500 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 8 000 zł

Obliczenie:

zysk brutto (Zb) =

Podatek dochodowy 18% =

zysk netto (Zn)  =

 

Zadanie 2

Oblicz zysk netto wiedząc że:

W kawiarni w danym miesiącu dokonano następujących transakcji sprzedaży:

Kawa w cenie 6 zł – 1 000 porcji

Kawa w cenie 7 zł – 1 500 porcji

Kawa w cenie 9 zł – 2 000 porcji

Kawa w cenie 10 zł – 1 000 porcji

Kawa w cenie 12 zł – 500 porcji

Kawa w cenie 13 zł – 500 porcji

 

Łączne przychody ze sprzedaży wynoszą:

………………………………………………………………………………………………….

Osiągnięto następujące inne przychody:

– pozostałe przychody operacyjne 3 000 zł

– przychody finansowe 5 500 zł

– zyski nadzwyczajne 500 zł

 

Przychody (P) = przychody ze sprzedaży + inne przychody

………………………………………………………………………………………………….

W danym miesiącu w kawiarni osiągnięto przychód

………………………………………………………………………………………………………………

Poniesiono następujące koszty:

Koszty wytworzenia i uzyskania przychodów   35 000 zł

Pozostałe koszty operacyjne  3 500 zł

Koszty finansowe  4 500 zł

Straty nadzwyczajne  2 300 zł

Łącznie koszty wynoszą ………………………………………………………………….

Zysk brutto………………………………………………………………………………….

Podatek dochodowy 18% = ………………………………………………………………

zysk netto (Zn)  = …………………………………………………………………………

Odp: …………………………………………………………………………………………

Proszę wykonać zadanie 1 i 2.

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP5 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 21.05.2020

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna