Uncategorized

język polski I CB

15.05.2020. Temat: Podsumowanie działu.

SZTUKA BAROKU – dynamizm, ekspresja, światłocień, asymetria, obfitość, bogactwo zdobień.

CZŁOWIEK BAROKU – niepokój, sprzeczności, kontrasty, niepewność, emocje.

SŁOWNICTWO CHARAKTERYSTYCZNE DLA EPOKI – makaronizm, marinizm, koncept, sarmatyzm, vanitas, kontrreformacja, pamiętniki, hiperbola,

LITERATURA

NURT METAFIZYCZNY NURT DWORSKI

NURT ZIEMIAŃSKI/SARMACKI

vanitas

rozdarcie wewnętrzne

oparcie w Bogu

 

Mikołaj Sęp Szarzyński

flirt, żart

koncept

marinizm

 

Jan Andrzej Morsztyn

sarmatyzm

pamiętniki

makaronizmy

 

Jan Chryzostom Pasek

 

CECHY BAROKU:

 

Barok jest epoką przeciwieństw.

 • Ludzie fascynują się nauką, oddając się rozważaniom religijnym (i odwrotnie).
 • Ludzie, poszukując religii gwarantującej im życie wieczne, ulegają licznym konwersjom.
 • Sztuka oparta jest na kontrastach, dysonansach.
 • Ludzie pragną i zbawienia, i ziemskich rozkoszy (są rozdarci, zagubieni).
 • Postępowi cywilizacyjnemu towarzyszą prześladowania mniejszości religijnych, etnicznych, światopoglądowych.
 • Libertynizm – dewocja.
 • Piękno – brzydota.

 

Epoka baroku jest niezwykle istotna ze względu na początek kształtowania się nowożytnego patriotyzmu.

 • W XVII w. kształtują się podstawy myślenia nacjonalistycznego.
 • Wspólnoty etniczne tworzą odrębne struktury oparte na schemacie „swój–obcy”, które istnieją do dziś.
 • W okresie baroku trwały wojny o charakterze religijnym, co stało się podstawą kształtowania postaw fundamentalistycznych.
 • Narody określają swoje pochodzenie, co ma dowodzić ich odmienności, wyjątkowości itd.
 • Wojny mają charakter nacjonalistyczny.

 

Światopogląd ludzi baroku jest podobny do światopoglądu współczesnego człowieka.

 • Człowiek boi się śmierci.
 • Człowiek boi się upływu czasu (wie, że podlega władzy czasu).
 • Współcześnie popularne są postawy sceptyczne.
 • Człowiek przeżywa kryzys religijny.
 • Współczesna sztuka dąży do wstrząśnięcia odbiorcami za wszelką cenę.
 • Współcześni Polacy przypominają Sarmatów (w negatywnym i pozytywnym aspekcie).

 

Sprawdź, ile wiesz. Wykonaj polecenia na koniec działu zamieszczone w podręczniku na s.258

Rozwiąż krzyżówkę – podręcznik, s. 259. Rozwiązanie prześlij.

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak