1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 1PT, 01.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Systematyka związków nieorganicznych.

1.Proszę powtórzyć podział związków nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje, można sięgnąć do podręcznika – strona 118 – Podsumowanie działu lub do załączonego pliku Klas_z_n

2. Następnie, proszę rozwiązać zadania z załączonych kart pracy

karta pracy – powtórzenie (1)

karta pracy – powtórzenie (2)

3.Proszę rozwiązać w zeszycie zadania numer 2, 3 oraz 6, strona 122

4. Rozwiązania zadań z załączonej karty pracy Karta pracy -zadania  proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ważna informacja!

Za tydzień 8 kwietnia odbędzie się sprawdzian z działu  Systematyka związków nieorganicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia sprawdzianu zostaną wysłane na adresy e-maila każdego ucznia we wtorek.

 

Pozdrawiam

Justyna Filipiak