Uncategorized

Chemia 1CB, 19.05.2020r.

19.05.2020r.

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

  1. Przypomnienie wiadomości o rozpuszczalności

Rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów substancji, którą w określonej temperaturze oraz pod określonym ciśnieniem można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika, otrzymując roztwór nasycony.

Zadanie 1. Przygotowano wodny nasycony roztwór chlorku amonu poprzez rozpuszczenie 50 g tego związku w 100 g wody w temperaturze 50oC. Korzystając z wykresu rozpuszczalności oblicz, ile gramów chlorku amonu trzeba dodatkowo rozpuścić w tym roztworze, aby po jego ogrzaniu do temperatury 90oC otrzymać roztwór nasycony.

Rozwiązanie: Z krzywej rozpuszczalności chlorku amonu można odczytać, że w temperaturze 90oC rozpuszczalność chlorku amonu wynosi 70 g w 100 g wody.

Obliczamy masę chlorku amonu, jaką trzeba dodać do 100 g wody, aby w temperaturze 90oC otrzymać roztwór nasycony.

Masa substancji = 70g -50 g= 20 g

Odpowiedź: Należy dodatkowo rozpuścić 20 g chlorku amonu.

  1. Wprowadzenie pojęcia stężenie procentowe roztworu.

Na etykietach wielu produktów żywnościowych, środków dezynfekcyjnych, lekarstw znajduje się informacja o stężeniu procentowym roztworów. Na podstawie definicji stężenia procentowego roztworów możemy określić skład tych roztworów np. woda utleniona to 3% wodny roztwór nadtlenku wodoru, co oznacza, że w 100 g roztworu znajduje się 3 g rozpuszczonego w niej nadtlenku wodoru.

Stężenie procentowe roztworu to liczba gramów substancji rozpuszczonej zawartej w 100 g roztworu.

Cp=mS/m*100%

Cp- stężenie procentowe roztworu [%]

mS –masa substancji rozpuszczonej [g]

mr – masa roztworu [g]

Masa roztworu to suma masy substancji rozpuszczonej i masy rozpuszczalnika.

masa roztworu = masa substancji + masa rozpuszczalnika

  1. Przykłady obliczeń stężeń roztworów.

Zadanie 1 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 12 g cukru w 200 g roztworu.

Rozwiązanie:

Dane                                                                                                                                    Szukane

Masa substancji = ms= 12 g                                                                                               cp=?

Masa roztworu = mr =200g

Cp=mS/mr*100%

Cp= 12g/200g * 100% = 6%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 6%.

Zadanie 2

W 180 g wody rozpuszczono 20 g soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe roztworu?

Dane                                                                                                                                    Szukane

Masa substancji = ms= 20 g                                                                                               cp=?

Masa wody = mrozpuszczalnika =180g                                                                                      mr=?

 

Masa roztworu = masa substancji + masa rozpuszczalnika

Masa roztworu = 20 g + 180 g =200 g

Cp=mS/mr*100%

Cp= 20g/200g * 100% = 10%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 10%.

Zadanie 3

Oblicz, ile gramów cukru oraz ile gramów wody potrzeba do przygotowania 250 g roztworu o stężeniu 10%.

Rozwiązanie:

Dane                                                                                                                                    Szukane

Masa roztworu = mr =250g                                                            masa substancji=ms=?

Cp =10%                                                                                         masa wody= mwody=?

ms =Cp *mr /100%

ms= 10% *250g/ 100g =25 g

masa roztworu = masa substancji + masa rozpuszczalnika

masa wody = masa roztworu – masa substancji

masa wody = 250 g – 25g = 225g

Odpowiedź: Do przygotowania 250 g roztworu  o stężeniu 10% należy użyć 25 g substancji oraz 225 g wody.

  1. Podsumowanie

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi

Proszę obejrzeć filmiki, w których przedstawiony jest sposób rozwiązywania zadań dotyczących stężenia procentowego.

https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

https://www.youtube.com/watch?v=x_b5kl0l6Xs

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

  1. Zadanie domowe

Zadanie 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 40 g substancji w 260 g wody.

Zadanie 2. Oblicz, ile gramów cukru potrzeba do przygotowania 250 g roztworu o stężeniu 5%.

Zadanie 3. Oblicz masę soli kuchennej i masę wody, które są potrzebne do przygotowania 250g g roztworu o stężeniu 7%.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 19 maja do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak