Uncategorized

Biologia IV FTP i IVRTM

Temat: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

Data: 26-03-2020

Zapoznaj się z tematem z podręcznika strona 114

Wypisz do zeszytu podstawowe techniki stosowane w inżynierii genetycznej.

Informuję, że udostępniony jest nieodpłatnie portal Terazmatura. Znajdują się tam zadania powtórzeniowe  z biologii. Portal ten ułatwi Wam przygotowanie do egzaminu maturalnego.