Uncategorized

Historia i Społeczeństwo 3 MTP

Temat na 26.03.2020r : Szlachta i magnateria.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku- str. 65 oraz

filmem https://www.youtube.com/watch?v=KZlrCvyEV8g ,

następnie proszę dokonać zapisu notatki z wykorzystaniem materiałów na stronie:

https://www.e-historia.com.pl/21-notatki-z-historii/historia-i-spoleczenstwo/rzadzacy-i-rzadzenie/124-3-4-szlachta-i-magnateria

 

Powodzenia!

A.Żelazowska