Uncategorized

Biologia IBT IFTR

27.04.2020

1.Temat: Kierunki przemian metabolicznych

Celem lekcji jest poznanie kierunków przemian metabolicznych w komórce z uwzględnieniem funkcji ATP.

2.Zagadnienia

• definicja metabolizmu

• rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm

• budowa i funkcja ATP

• inne rodzaje przenośników elektronów*

• szlaki metaboliczne i cykle metaboliczne

3.Proszę zapoznać się z materiałem udostępnionym w podanym linku oraz z poniższą notatką.

https://pl.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-energy-and-transport/hs-introduction-to-metabolism/a/overview-of-metabolism

Metabolizm – notatka

Aby przybliżyć temat proszę, obejrzyjcie film Kierunki przemian metabolicznych

https://www.youtube.com/watch?v=A9d5A8iIylc

4. W zeszycie zapisujemy.

Metabolizm to ogół przemian chemicznych i energetycznych, które zachodzą w organizmie. W zależności od tego czy prowadzą do syntezy, czy rozkładu związku chemicznego, wyróżniamy dwa kierunki przemian metabolicznych.

Metabolizm = Katabolizm + Anabolizm

Katabolizm czyli procesy, podczas którego złożone związki chemiczne są rozkładane do związków prostych np. oddychanie tlenowe, rozkład białek. Zwykle reakcje te zachodzą z uwolnieniem energii.                              Anabolizm procesy, podczas których z prostych związków chemicznych są syntetyzowane związki złożone np. synteza białek, fotosynteza. Zwykle w trakcje tych reakcji musi zostać dostarczone energia.

ATP związek wysokoenergetyczny, posiada energię biologicznie użyteczną.

Ciąg kolejno następujących po sobie reakcji chemicznych to szlak metaboliczny.

5.Praca domowa

Podaj różnicę między procesami katabolicznymi a procesami anabolicznymi

 

Zgodnie z zapowiedzią piszecie dzisiaj test który zostanie Wam wysłany na pocztę.

Proszę samodzielnie rozwiązać zadania i przesłać rozwiązany test do godziny 15 00 na adres joannamichaluk@gmail.com

 

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres e-mail

Życzę dobrej pracy

Joanna Michaluk