1BT (Tech)1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia IBT IFTR

11.05.2020

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

Celem lekcji jest poznanie wpływu czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

1.Zagadnienia:

działanie aktywatorów oraz inhibitorów enzymów

mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych

wpływ temperatury, pH, stężenia substratu na aktywność enzymu

2. Proszę, zapoznajcie się z materiałem udostępnionym w podanych linkach

enzymy:

https://pl.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/a/enzymes-and-the-active-site

regulacja enzymów

https://pl.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/enzyme-regulation/a/enzyme-regulation

Polecam obejrzenie filmu omawiającego zagadnienie energii aktywacji

https://www.youtube.com/watch?v=KDBlgycsV3w

Aby przybliżyć dany temat przygotowałam dla Was materiał (załącznik 1)

Proszę zapoznajcie się z nim.

Enzymy (1)

Temat został również omówiony w podręczniku str. 116 – 121

3. W zeszycie zapisujemy

Regulacja działania enzymów może odbywać się przez: aktywację i inhibicję, ujemne sprzężenie zwrotne oraz czynniki środowiska, takie jak: temperatura, pH, oraz stężenie substratu.

Aktywatory to związki, które pobudzają działanie enzymów, ale same nie biorą udziału w przeprowadzanej przez nie reakcji np. jony metali Mg, Zn, Ca, Fe, Cu.

Inhibitory to substancje, które hamują aktywność enzymów. Mogą nimi być produkty reakcji enzymatycznych lub inne związki chemiczne.

Wyróżniamy: Inhibitory nieodwracalne na trwałe wiążą się z enzymem, przez co traci on swoje właściwości. Inhibitory odwracalne łączą się z enzymem nietrwale, przez co blokują jego zdolności enzymatyczne tylko na pewien czas.

Czynniki wpływające na działanie enzymów:

– temperatura – enzymy zwykle działają w określonym przedziale temperatury. Podwyższenie temperatury początkowo zwiększa szybkość reakcji, jednak zbyt wysoka temperatura powoduje denaturację enzymów.

– wartość pH enzymy różnią się optymalnym pH działania. Dla wielu enzymów wynosi ono ok. 7. np. uczestniczące w procesie trawienia, działają w środowisku kwaśnym bądź zasadowym.

– stężenie substratu niskie stężenie substratu ogranicza szybkość reakcji enzymatycznej. Zwiększenie stężenia substratu przyspiesza przebieg reakcji enzymatycznej aż do osiągnięcia szybkości maksymalnej.

4. Podsumowanie

Uporządkuj swoją wiedzę

enzymy – podsumowanie

5. Praca domowa

zadania

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zachęcam do pracy!

Joanna Michaluk