Uncategorized

Biologia IB4

11.05.2020

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej

Celem lekcji jest poznanie czynników wpływających na zagrożenie różnorodności biologicznej.

Zagadnienia:

– współczesne wymieranie gatunków w porównaniu z poprzednimi wymieraniami, z uwzględnieniem tempa i przyczyn

– działalność człowieka jako zasadnicza przyczyna wymierania gatunków

– przyczyny niszczenia siedlisk i ekosystemów

– gatunki obce i inwazyjne

– wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną

– eksploatacja zasobów przyrody

– gatunki wymarłe

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku str. 127-134 następnie przeczytanie informacji z epodrecznika https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/146610

Zachęcam do zapoznania się z artykułem ,,Przyroda i różnorodność biologiczna,, -dostępnym w podanym linku

https://www.gdos.gov.pl/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna

Notatka

Współcześnie obserwuje się spadek różnorodności biologicznej charakteryzujący się bardzo szybkim i stale rosnącym tempem. Główną jego przyczyną jest działalność człowieka.

Głównymi przyczynami wymierania gatunków są; niszczenie siedlisk, konkurencja z gatunkami inwazyjnymi, bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody, tępienie niektórych gatunków przez człowieka i wtórne wymieranie gatunku zwornikowego.

Gatunek zwornikowy – to gatunek kluczowy dla funkcjonowania ekosystemu, mimo, że nie dominuje w nim liczebnie. Wyginięcie jego powoduje zakłócenia w łańcuchu pokarmowy oraz zależnościach międzygatunkowych, co prowadzi do ginięcia kolejnych gatunków.

Uzupełnieniem notatki będzie Wasza odpowiedź na pytanie:

Wymień jakie zagrożenia dla różnorodności biologicznej stwarza rolnictwo

Praca domowa

Karty pracy (załącznik 1,2)

Zagrożenia różnorodności (załącznik1)

zagrożenia różnorodności (załącznik2)

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zapraszam do pracy!

Joanna Michaluk