Uncategorized

Biologia IB4

18.05.2020

Temat: Motywy i koncepcja ochrony przyrody

Celem lekcji jest poznanie motywów i koncepcji ochrony przyrody

1.Zapisujemy temat lekcji

Zagadnienia:

– cele ochrony przyrody

– motywy ochrony przyrody: egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne, estetyczne

– koncepcje ochrony przyrody

2.Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym w podręczniku str. 135 – 140

Polecam artykuł Motywy i koncepcja ochrony przyrody dostępny w podanym linku

https://www.edukator.pl/ekologia,1419.html

Zachęcam do skorzystania z materiałów dostępnych w e-podręczniku

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/498324

4. Zapisujemy notatkę:

Termin ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. Ma ona na celu przede wszystkim ochronę różnorodności biologicznej, która zapewnia stabilność ekosystemów. Wśród powodów dla których chronimy przyrodę możemy zauważyć motywy egzystencjalne i ekonomiczne – związane z przekonaniem, że dzięki organizmom człowiek otrzymuje niezbędne do życia zasoby, takie jak tlen, wodę, żywność a także konkretne korzyści gospodarcze.

Motywy etyczne ochrony przyrody wynikają z przekonań religijnych i poglądów filozoficznych, według których należy chronić gatunki z powodu szacunku do Boga lub samej przyrody.

Motyw estetyczny jako źródło piękna które warto zachować.

Wśród innych motywów przyrody wyróżniamy motyw: strategiczny, patriotyczny, naukowy, społeczno – etniczny. Współczesne koncepcje ochrony przyrody łączą postulaty ograniczenia szkodliwego wpływu człowieka na procesy przyrodnicze oraz świadomej ingerencji w ekosystemy w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Praca domowa

Zadanie (załącznik 1,2).

Motywy i koncepcja ochrony przyrody 1

Motywy i koncepcja ochrony przyrody

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com

Pozdrawiam Joanna Michaluk