Uncategorized

Biologia IFTR , IBT

18.05.2020

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe.

Celem lekcji jest poznanie przebiegu oddychania tlenowego

1. Zapisujemy temat lekcji

2. Zagadnienia:

– znaczenie oddychania tlenowego

– związek pomiędzy budową mitochondrium a przebiegiem oddychania tlenowego.

– substraty i produkty kolejnych etapów oddychania tlenowego

3.Temat został omówiony w podręczniku na str. 122 – 126.

Zachęcam do obejrzenia filmu,, Oddychanie komórkowe,,

https://www.youtube.com/watch?v=3oxraQR607U

Aby przybliżyć dane zagadnienie przygotowałam dla Was materiał (załącznik 1)

Proszę zapoznajcie się z nim.

Oddychanie komórkowe

Zapisujemy notatkę:

Oddychanie tlenowe to proces utleniania związków organicznych, w którego wyniku jest uwalniana energia. Substratami tego procesu są związki organiczne i tlen, a produktami CO2, H2O i ATP.

Proces oddychania tlenowego możemy przedstawić w następujący sposób:

glukoza+tlen – dwutlenek węgla+woda+ATP

Etapy oddychania tlenowego:

glikoliza – jest to beztlenowy rozkład glukozy do dwóch cząsteczek kwasu pirogronowego, proces ten zachodzi w cytozolu

reakcja pomostowa – to przemiana pirogronianu do acetylo – CoA, reakcja ta zachodzi w matrix mitochondrium

cykl Krebsa – cykl przemian z udziałem acetylo – CoA, zachodzący w matrix mitochondrium.

łańcuch oddechowy – transport elektronów zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium. Umożliwia on wytworzenie największej ilości ATP.

Substraty i produkty poszczególnych etapów oddychania

substrat produkt miejsce zachodzenia zysk energetyczny
Glikoliza Glukoza, NAD, ADP Pirogronian, ATP, NADH+H+ cytozol 2ATP
Reakcja pomostowa Pirogronian, CoA, NAD acetylo – CoA, NADH+H+, CO2 matrix mitochondrium
Cykl Krebsa acetylo – CoA, NAD+, FAD, ADP, H2O CO2, FADH2, NADH+H+, ATP matrix mitochondrium 2ATP
Łańcuch oddechowy O2, NADH+H+, FADH2 NAD, FAD, H2O, ATP Wewnętrzna błona mitochondrium 26 – 28ATP

W wyniku oddychania tlenowego ze spalenia jednej cząsteczki glukozy otrzymujemy ok.30 cz. ATP.

Intensywność oddychania tlenowego zależy od: temperatury, stężenia dwutlenku węgla, stężenia tlenu oraz zawartości wody w komórkach.

Podsumowanie.

Uporządkuj wiedzę

oddychanie komórkowe – podsumowanie

Praca domowa

Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zachęcam do pracy!

Joanna Michaluk