Uncategorized

Biologia I PT

28-04-2020

Autotroficzne odżywianie się organizmów- chemosynteza

Celem lekcji będzie poznanie innego niż fotosynteza samożywnego odżywiania się organizmów

  1. Organizmy przeprowadzające proces chemosyntezy
  2. Energia wykorzystywana do przebiegu chemosyntezy
  3. Przebieg chemosyntezy
  4. Znaczenie chemosyntezy

Temat znajduje się w podręczniku na stronie 180-182

Przeczytaj tekst w zeszycie zrób notatkę zgodnie z podanymi punktami.

W celu utwalenia zdobytych informacji zrób w Kartach pracy

zadanie 24 strona 93

zadanie 26 strona 94

Osoby chętne mogą zrobić zdjęcie rozwiązanych zadań  i przesłać na moją pocztę

Na następnej lekcji będzie test z fotosyntezy i chemosyntezy

D.Koczkodaj          dkoczkodaj@poczta.fm