Uncategorized

Zajęcia praktyczne- KZP (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.1

Zajęcia praktyczne- KZP (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.1

Dzień dobry

26.05. 2020 r.

 

T: Zbiór i przechowywanie pozyskanych produktów roślinnych. Organizowanie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

 

Celem zajęć jest organizowanie przechowywania i sprzedaży produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności.

 

Wprowadzenie:

Na przestrzeni dziejów rozwijano i doskonalono metody związane z magazynowaniem pożywienia: począwszy od prymitywnych dołów ziemnych, przez supernowoczesne przechowalnie, na chłodniach kończąc. Wydawać by się mogło, że postęp technologiczny starł z powierzchni ziemi stare metody przechowywania płodów rolnych, ale w wielu rejonach kraju i świata nadal są one jedynym źródłem utrzymania ich świeżości i dostępności przez cały rok. Wystarczy uważnie się rozejrzeć, żeby znaleźć w swoim otoczeniu codzienne działania związane z przechowywaniem i sprzedażą płodów rolnych.

 

Przyjrzyjmy się teraz następującym zagadnieniom:

 

1.Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych.

Przechowywanie ziemniaków bez strat. Podpowiedzi specjalisty – https://www.youtube.com/watch?v=1HHefPCmJGw

 

2.Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych.

Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – strony 2-9.

Jak przechowywać warzywa korzeniowe

https://www.youtube.com/watch?v=da1d24O8ShU

 

3.Organizowanie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – strony 10-11.

 

Aby zapoznać się bliżej z tematem proszę zajrzeć na stronę:

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_8.1_PPR_tresc%20(2).pdf

 

Następnie obejrzyj Videocast dotyczący tego samego modułu.

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=673#section-

Podsumowanie

Surowce pochodzenia rolniczego ze względu na zawartość białka, tłuszczu, cukrów, związków mineralnych, witamin i innych stanowią cenne źródło pokarmu dla ludzi i zwierząt oraz posiadają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. O przydatności towarów pochodzących z produkcji rolniczej decydują nie tylko cechy gatunkowe i zróżnicowany skład chemiczny, lecz także ich walory jakościowe i związana z nimi przydatność przemysłowa.

Aby wydłużyć przydatność przemysłową i walory jakościowe, konieczne jest  zapewnienie produktom i towarom pochodzenia rolniczego odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania po zbiorze.

Znane są różne sposoby i techniki przechowywania oraz magazynowania:

– najstarsze (pryzmy, kopce, piwnice)

-najnowszych-  w pełni zautomatyzowane magazyny zbożowe w formie silosów, czy przechowalnie ziemniaków z kontrolowaną atmosferą.

Nowoczesne magazyny i przechowalnie:

-chronią towary przed przemoknięciem,

– chronią towary przed przemarznięciem

chronią towary przed szkodnikami,

– zapobiegają rozwojowi chorób grzybowych i pleśni.

Okres magazynowania (w zależności od gatunków roślin i przeznaczenia) trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Sprzedaż bezpośrednia to handel małymi ilościami nieprzetworzonych produktów.

 

Waszym zadaniem będzie opisanie dowolnego sposobu przechowywania ziemniaków, a następnie wskazanie wad i zalet tego sposobu.

Pomocą będzie Zeszyt Naukowy UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH. Na stronie 120 znajduje się rozdział dotyczący przechowywania i magazynowanie roślin okopowych. Natomiast na stronie 123 zamieszczona jest ilustracja kopca technicznego, która jest pośrednią formą przechowywania ziemniaków między kopcami tradycyjnymi a przechowalniami. Warto przeanalizować ten rysunek.

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/862/Rudzinski_Zasady_przechowywania_i_magazynowania_towarow.pdf?sequence=1

 

Zrobione zadanie proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 02. 06. 2020 r.

Miłej pracy!

M. Marecka-Gierej