1F4R (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka 1F4R

21-05-2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działań na wektorach.

Celem lekcji jest usystematyzowanie wiadomości o wektorach i umiejętności działań na nich.

Przygotuj się do sprawdzianu rozwiązując zadania zawarte w załączniku Powtórzenie z wektorów

Rozwiązań nie przesyłaj. Podobne zadania o takim samym stopniu trudności będą jutro na sprawdzianie.

Opublikował Leszek Koczkodaj