Aktualności

ZSCKR w Jabłoniu Szkołą Innowacji

22 maja 2019 r. w siedzibie WSEI odbyła się VII Gala podsumowująca szóstą edycję Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła innowacji” i konkursu „Lider innowacji”, podczas której dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, pani Agnieszka Piekarska odebrała przyznany szkole certyfikat. ZSCKR w Jabłoniu znalazł się w gronie 32 wyróżnionych szkół województwa lubelskiego i otrzymał Certyfikat: Szkoła Innowacji”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji od 2013 roku organizuje projekt certyfikacji szkół pn. “Szkoła Innowacji”. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty. Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w kategoriach:

  • „Szkoła – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Inicjatywa”
  • „Dyrektor – Lider Innowacji”
  • „Nauczyciel – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Biblioteka”
  • „Uczeń – Lider Innowacji”