AktualnościUncategorizedUroczystości

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

    Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska wręczyła najlepszemu uczniowi  Kacprowi Kurowskiemu z klasy 4 PT świadectwo z wyróżnieniem. Razem z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Martą Łoszak oraz wychowawcami klas Pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody za bardzo dobre            i dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie. Rodzice uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska podziękowała wszystkim uczniom za ich wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności. Pogratulowała wyników w nauce oraz sukcesów. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły Pani Dyrektor podziękowała za ich pracę i zaangażowanie, rodzicom za wszelkie działania wspierające szkołę.

    Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska przytoczyła słowa skierowane do wszystkich członków społeczności szkolnej przez Pana Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego oraz Panią Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty.

    Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli prezentację z wydarzeń, które odbyły się w roku szkolnym 2022/2023. Wykonano pamiątkowe zdjęcia uczniów z wychowawcami a także dyrekcji i kierownictwa szkoły                      z nauczycielami, wychowawcami internatu, przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

    Życzymy wszystkim wspaniałych, pełnych niezapomnianych przygód, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!