Uncategorized

zajęcia z wychowawcą 1FTR

Temat na 24.06.2020r.: Jak bezpiecznie korzystać z letniego wypoczynku?

1. Cele lekcji:

-uświadomienie uczniom niebezpieczeństw i zagrożeń w czasie wakacji;

-kształtowanie nawyku bezpiecznego spędzania czasu wolnego;

-rozbudzenie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo;

-kształtowanie asertywności w różnych sytuacjach;

-utrwalenie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia

Moi kochani zbliżają się wakacje, czas wypoczynku ale by, mógł on przebiegać bezpiecznie musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie ale również za swoich bliskich.

Zasady bezpieczeństwa – załącznik 1

Przypominam kilka zasad bezpieczeństwa i zachęcam do zapoznania się z nimi.

Jeśli macie pytania, proszę o kontakt przez adres e-mail justynai@go2.pl

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Hawryluk