Aktualności

Zajęcia terenowe

7 czerwca, w ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy I FTM  odwiedzili rodzinne gospodarstwa kolegów z klasy – Kamila Hołowacza i Patryka Woźniaka. Uczniowie porównywali pola uprawiane sposobem tradycyjnym (uprawę płużną) oraz  pola z uprawiane systemem bezorkowym obserwując zasiewy rzepaku, kukurydzy i pszenicy. Zwiedzili gospodarstwo rolne pana Mirosława Woźniaka, które znajduje się w miejscowości Zadębie
i specjalizuje się w produkcji roślinnej uprawiając kukurydzę, dynię, trawy nasienne i groch oraz prowadzi usługi rolnicze. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z parkiem maszynowym
w gospodarstwie.

Uczniowie kl. 1 FTM i opiekun dziękują rodzicom uczniów Kamila Hołowacza i Patryka Woźniaka za umożliwienie odbycia zajęć praktycznych w ich gospodarstwach rolnych.

Maria Korpysz