AktualnościUncategorized

Zajęcia praktyczne w ZSCKR w jabłoniu

Uczniowie klas 4 w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki podczas zajęć praktycznych zdobywali umiejętności obsługi systemów rolnictwa precyzyjnego. W trakcie zajęć obsługiwali system prowadzenia równoległego Trimble, zamontowany na naszym ciągniku Case Maxxum 125, z korekcją sygnału prowadzenia RTK Net umożliwiającą uzyskanie dokładności prowadzenia na poziomie 2cm.