Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych 2BT gr2

24-06-2020

Temat: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – egzaminy praktyczne.

Celem zajęć jest zapoznanie się z tematyką egzaminów praktycznych z eksploatacji pojazdów rolniczych.

Zapoznaj się z zadaniami egzaminacyjnymi i rezultatami podlegającymi ocenie.

  1. Otwórz arkusz egzaminacyjny https://arkusze.pl/zawodowy/m43-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf
  2. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego i załącznikami.
  3. Przygotuj Kartę kontrolną parametrów technicznych pracy układu smarowania silnika posługując się Tabelą 4 arkusza egzaminacyjnego.

Opublikował Leszek Koczkodaj