Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

Dzień dobry

08.05.2020r.

Temat: Opakowania w gastronomii

Cel lekcji: poznanie asortymentu opakowań stosowanych w gastronomii

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

  1. Definicja opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wielomateriałowe, biodegradowalne, ulegające recyklingowi
  2. Podział opakowań ze względu na: stopień pakowania, materiał, formę konstrukcyjną, przeznaczenie, trwałość, związek z produktem
  3. Funkcje opakowań
  4. Oznaczenia na opakowaniach – rodzaje, oznaczenia zasadnicze, manipulacyjne, informacyjne, ekologiczne

W celu zapoznania się z materiałem proszę obejrzeć prezentację

https://slideplayer.pl/slide/10233561/

oraz  FUNKCJE OPAKOWAŃ

W oparciu o materiał zawarty w prezentacjach  proszę rozwiązać test i przesłać na adres teresa.szymoniuk@wp.pl

OPAKOWANIA-TES

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk