Uncategorized

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii II FTP

21.05 2020.  Dzień dobry.

Temat:  Chłodzenie i urządzenia chłodnicze.

Celem zajęć jest poznanie procesu chłodzenia oraz zasady działania podstawowych urządzeń chłodniczych.

  1. Pojęcie chłodzenia i czynniki chłodnicze
  2. Schemat działania układu chłodniczego
  3. Rodzaje chłodziarek

Chłodzenie to obniżanie temperatury danego produktu poniżej temperatury otoczenie i utrzymywanie jej wartości. Obniżenie temperatury następuje podczas kontaktu z ośrodkiem o niższej temperaturze np.: z chłodnym powietrzem. Podczas chłodzenia produktów żywnościowych ich temperaturę obniża się nie bardziej niż do temperatury zamarzania soku komórkowego tkanek zwierzęcych lub roślinnych. Procesowi chłodzenia nigdy nie towarzyszy powstawanie lodu. Do chłodzenia w profesjonalnej gastronomii używa się produktów określanych jako wyposażenie chłodnicze.

Najpopularniejszym urządzeniem służącym do schładzania temperatury produktów jest oczywiście zwykła lodówka. Lodówki jednak bardzo rzadko wykorzystywane są w profesjonalnej gastronomii, przede wszystkim ze względu na niewielką pojemność oraz fakt iż nie są przystosowane do częstego otwierania, przez co bardzo trudno utrzymać w nich żądaną temperaturę. Lodówki jednak wykorzystywane są jako urządzenia pomocnicze do przechowywania produktów zużywanych na bieżąco.

Treści do lekcji znajdują się w załączniku

chłodzenie i urządzenia

Waszy zadaniem jest sporzadzenie notatki, która jest potwierdzeniem waszej aktywności.  Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. J Zając