Uncategorized

Wychowanie fizyczne kl. I CB

29.04.2020

Temat: Nauka gry w „Kwadranta”

Dzień dobry,

Na dzisiejszej zdalnej lekcji wf poznacie grę zespołową o nazwie „Kwadrant”

W grze biorą udział dwie drużyny o parzystej liczbie zawodników. Niezbędne przybory to piłeczka i kij palantowy oraz sześć wysokich chorągiewek. Za pomocą dwóch chorągiewek ustawionych w odległości 10 do 15 metrów wyznaczamy linię gniazda. Pośrodku zataczamy półkole o średnicy 1 metra. Badzie to gniazdo, w którym , umieszczamy piłeczkę i kij palantowy. Następnie rymujemy kwadrat o boku około 10 metrów, tak by jednym wierzchołkiem dotykał gniazda. W wierzchołki kwadratu wbijamy chorągiewki, 1 i 3 powinny znajdować się w jednakowej odległości od linii gniazda, 2 na wprost gniazda, a 4 nieco z boku, w odległości 4—5 kroków od gniazda.

Kapitanowie losują miejsce gry. Jedna drużyna ustawia się w szeregu na linii gniazda przy lewej chorągiewce, druga zajmuje dowolne miejsca w kwadracie i poza nim. Grę rozpoczyna pierwszy zawodnik drużyny stojącej przy gnieździe. Wchodzi do niego i kijem palantowym wybija piłeczkę w stronę boiska lub poza jego granice tak, by zyskać jak najwięcej czasu na obiegnięcie chorągiewek. Drużyna przeciwna stara się w tym czasie złapać wybitą piłkę i jak najszybciej odrzucić ją do gniazda albo „skuć” nią obiegającego chorągiewki zawodnika. Trafiony piłką zawodnik wycofuje się z gry i staje na linii gniazda przy prawej chorągiewce. Jeżeli piłka zostanie odrzucona do gniazda w chwili, kiedy zawodnik znajduje się pomiędzy chorągiewkami, musi on cofnąć się do poprzedniej chorągiewki i dotykając ją dłonią pozostać przy niej tak długo dopóki następny zawodnik z jego drużyny nie wybije piłki w pole. Za obiegnięcie wszystkich chorągiewek zawodnik zdobywa dla swojej drużyny punkt i ma prawo „wyzwolić” „skutego” zawodnika. Grający w polu mają prawo podawać piłkę pomiędzy sobą, nie wolno im jednak z nią biegać.

Zawodnicy grający w gnieździe zostają czasowo wyłączeni z gry i stają przy prawej chorągiewce, jeżeli:

– źle podbiją piłkę,
– nie trafią w nią kijem palantowym,
– kij po wybiciu wypadnie z gniazda,
– piłka zostanie odrzucona do gniazda zanim zawodnik dobiegnie do pierwszej chorągiewki,
– podczas obiegania zawodnik nie dotknie którejś chorągiewki lub biegnie wewnątrz kwadratu.

Drużyna grająca w polu nie zdobywa punktów, walczy natomiast o prawo zajęcia miejsca w gnieździe. Zmiana miejsc następuje, jeżeli zawodnikowi, grającemu w polu, uda się chwycić piłeczkę po podbiciu ręką, albo jeżeli wszyscy zawodnicy, grający w gnieździe, zostaną wykluczeni z gry.

Przykładowy mecz Kwadranta:

https://youtu.be/Nea6rngMI94?t=107

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik

Pozdrawiam

Artur Paterek