Uncategorized

WOS 1F4R, 1B4, 1P4

22.05.2020 r.

 

Temat: Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii

Szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia są przejawami dyskryminacji i braku tolerancji. Międzynarodowe dokumenty ochrony praw człowieka zakazują ograniczenia praw osób m.in. ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub społeczne, płeć, wiek, sytuację majątkową lub miejsce zamieszkania.

Szowinizm – skrajna forma nacjonalizmu przejawiająca się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, polegającym na niedostrzeganiu jego wad i wyolbrzymianiu zalet.

Rasizm – teoria głosząca, że są rasy lepsze i gorsze, a wartość człowieka zależy od rasy, z której pochodzi.

Antysemityzm – postawa wrogości i niechęci wobec osób pochodzenia żydowskiego.

Ksenofobia  (strach przed obcymi) – postawa niechęci i wrogości wobec ludzi obcych religijnie lub kulturowo – niechęć wobec cudzoziemców.

 

Homofobia – postawa niechęci i wrogości wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej.

 

 

Zadanie domowe

Korzystając z różnych źródeł informacji, odszukaj przykłady szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii.

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

 

Dariusz Nastaj