3BT (Tech)Zdalne Lekcje

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 22.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Interpretacja dokumentacji technicznej- instrukcji obsługi.

Kontynuując zagadnienia dotyczące opryskiwaczy rolniczych, zajmiemy się dzisiaj fragmentem każdej instrukcji opryskiwacza, dotyczącej jego mycia.

Chociaż formalnie nie ma wymogu wyposażania opryskiwacza w instalację myjącą, to jednak po każdym zabiegu wykonanym z użyciem środków ochrony roślin należy bezwzględnie umyć aparaturę użytą do oprysku. Chroni się przy tym środowisko naturalne, zmniejszając zanieczyszczenie gleby i wód oraz zapobiega przed ewentualnym zatruciem operatora sprzętu i osób postronnych. Oprócz mycia zbiornika aparatu i instalacji cieczowej należy również wyczyścić opryskiwacz z zewnątrz, a także wypłukać opakowania po ośrodkach chemicznych stosowanych w zabiegu. Rozcieńczona pozostałość cieczy roboczej powinna być wypryskana na polu, na którym wykonywano zabieg. Z pozostałościami herbicydów należy postępować bardzo ostrożnie.

Zapraszam do e-podręcznika rozdział 4.2.5 Systemy mycia opryskiwaczy.

Waszym zadaniem będzie opisanie rodzajów systemów płukania instalacji opryskiwaczy rolniczych.

Przesyłam też instrukcję obsługi opryskiwacza PILMET. Poszukajcie, jakie zalecenia dotyczące jego mycia zapisał producent.

instrukcja obsługi opryskiwacza PILMET

Notatkę prześlijcie na messenger, w przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski