Uncategorized

Technika w rolnictwie I CB CG 24.04.20

Temat:Charakterystyka paliw, olejów i smarów stosowanych w rolnictwie

1 godz.

Witam państwa

Proszę przeanalizować materiał tekstowy

Oleje i smary

Na podstawie materiału proszę odpowiedzieć na pytania

1 ile mamy grup klasyfikacji grupujące oleje silnikowe

2 jak się nazywają i jakie jest ich oznaczenie

3 czy do innych olejów stosuje się taką samą klasyfikację

Pozdrawiam J Gubański