2CB (SB_I)UncategorizedZdalne Lekcje

Technika w rolnictwie 2CB

25-06-2020

Temat: Dobór pojazdów – parametry eksploatacyjne.

Celem lekcji jest poznanie parametrów eksploatacyjnych mających wpływ na dobór ciągnika.

Podczas pracy energia mechaniczna wytwarzana w silniku ciągnika jest zużywana do wytworzenia siły napędowej, potrzebnej do pokonania oporów roboczych i oporów dodatkowych związanych z ruchem agregatu. Aby praca agregatem ciągnikowym była możliwa pod względem energetycznym, należy sporządzić bilans mocy ciągnika.

Bilans mocy jest to równanie, w którym z jednej strony występuje moc rozwijana przez silnik, a z drugiej- poszczególne składniki mocy użytecznej i mocy traconej.

Moc użyteczną stanowi moc na dostarczenie siły uciągu i moc na napęd maszyny od wału odbioru mocy ciągnika.

Moc tracona wynika z pokonania oporów ruchu przekładni, pokonanie poślizgu kół napędowych, pokonanie oporów toczenie kół agregatu, pokonanie nierówności terenu wzniesień.

Podczas pracy agregatu w terenie płaskim, w ruchu jednostajnym, moc użyteczna odpowiada mocy oddawanej na zaczepie ciągnika. Im wyższy jest udział mocy uciągu w mocy efektywnej tym wyższa jest sprawność ogólna agregatu. Dla ciągników kołowych przyjmuje się, że sprawność ogólna jest równa 0,6.

Moc uciągu potrzebną do uciągu narzędzia podczas pracy można wyznaczyć na podstawie siły uciągu przekazywaną na narzędzie przez zaczep ciągnika i prędkość ruchu agregatu.

Ważnym wskaźnikiem prawidłowości pracy agregatu jest zużycie paliwa odniesione do jednostki czasu pracy zwane godzinowym zużyciem paliwa.

Podczas doboru ciągnika do określonego narzędzia lub maszyny można sprawdzić wykorzystanie jego siły uciągu lub ocenić, czy dobrany sprzęt rolniczy nie jest zbyt duży.

Opublikował Leszek Koczkodaj