Internat

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Parczewie

W ramach pracy profilaktyczno- wychowawczej internatu w dniu 30.05.2019r. zorganizowano spotkanie z Panią sierżant Katarzyną WoźniakUczniowie klas I-III uczestniczyli w pogadance na temat konsekwencji prawnych dotyczących zachowań przemocowych i agresywnych. Podczas spotkania  wyjaśniono, kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem, a wykroczeniem . Ponadto uczniowie zostali poinformowani o procedurach postępowania z nieletnimi. Spotkanie miało na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości. Może być także impulsem do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Wychowankowie otrzymali informację, że mogą bezpośrednio kontaktować się z Panią sierżant jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jako wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i internacie, jak i poza placówką.

                                                                          Monika Błaszczak

                                                 Agnieszka Ludwisiak

Agnieszka Wieczorkowska- Dudzik