Aktualności

ROJEKT EDUKACYJNY „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

PROJEKT EDUKACYJNY „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

W szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.  Celem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki rynkowej i planowanie własnej kariery zawodowej. W realizację projektu zaangażowani są uczniowie  z  klas I-III.  Termin realizacji zajęć  projektowych  wrzesień  2018 – czerwiec 2019.

koordynator szkolny Beata Waszczuk