PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny: Nastolatek jako mediator.

Dużo pisze się o mediacji jako alternatywnej pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów.

Mediacje można też zastosować w szkole. Mediatorem może zostać wychowawca, psycholog, pedagog, a także chętny nastolatek. Wymagana jest cierpliwość, gotowość do rozmowy, bezstronność i znajomość technik mediacyjnych.

Mediator aktywnie wysłuchuje strony, stosuje parafrazy, wyjaśnia i konkretyzuje niezrozumiałe wypowiedzi stron, stosuje pozytywne przeformułowywania. Zadaje pytania, które mają na celu uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby, nazywa emocje, o których rozmawia się, podsumowuje wypowiedzi, podkreśla interesy stron.

Przykłady wykorzystywanych przez mediatora technik:

– aktywne słuchanie (uważne słuchanie wypowiedzi drugiej osoby; dawanie jej komunikatów werbalnych i niewerbalnych, potwierdzających nasze zainteresowanie tym, o czym mówi rozmówca);

– parafraza (powtórzenie wypowiedzi rozmówcy własnymi słowami w celu upewnienia się, że dobrze zrozumieliśmy jego intencje; np. ,,O ile dobrze zrozumiałem chodzi o to, że…”);

– wyjaśnianie i konkretyzacja (służą podkreśleniu kwestii istotnych; np. ,,Proszę dokładnie wyjaśnij, co się stało”);

– przeformułowanie (stosujemy, gdy w wypowiedziach dominują silne negatywne emocje);

– zadawanie pytań (zdobywanie informacji, wskazywanie na emocje i potrzeby stron, wypracowywanie rozwiązań);

– odzwierciedlanie (upewnianie się, czy rozmówca odczuwa w danej chwili określone emocje);

– podsumowanie najważniejszych kwestii wypowiedzi;

– docieranie do potrzeb i interesów (pytanie o oczekiwania stron; np. ,,Co jest dla Ciebie ważne w tym, co powiedziałeś?”).

 

Jeśli w rozmowach stosujesz powyższe techniki, jesteś idealnym kandydatem by zostać mediatorem rówieśniczym w naszej szkole. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz na adres psycholog.zsckr@wp.pl

 

Anna Gronowska