Uncategorized

Przetwórstwo żywności 3 MTP

Drodzy uczniowie

W związku z koniecznością kontynuacji nauczania z przedmiotu przetwórstwo spożywcze robimy to zdalnie.
Temat na piątek 27.03. 2020 r. z przedmiotu to: ,, Czynniki wpływające na bazę surowcową i kierunki przetwórstwa spożywczego”
W celu realizacji tematu zostaną Wam przekazane materiały w postaci prezentacji i ćwiczenia do wykonania zadania.
Zachęcam do wykorzystania załączonych materiałów i czasu do realizacji zadania.
W razie wątpliwości proszę o kontakt na dziennik elektroniczny lub drogą e-mailową.
Życzę owocnej pracy.

Pozdrawiam
Jolanta Zając