2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca – klasa II FTP 6.04.2020r.

Temat: Żywienie tuczników.

Dzień dobry.

Zapoznaj się z treścią prezentacji, którą przesyłam na Waszą pocztę. Wykonaj notatkę w zeszycie według punktów zamieszczonych w załączniku oraz odpowiedz na pytanie 1.

Zrób notatkę i zadanie w zeszycie i prześlij na pocztę A.SwiderskaZSCKR@gmail.com

żywienie tuczników

Anna Świderska