Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

30.04.2020r. Temat: Wymagania klimatyczno- glebowe i odmiany rzepaku.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– zapoznanie z wymaganiami klimatyczno- glebowymi i odmianami rzepaku.

 

Technologie produkcji roślin przemysłowych

Klasyfikując rośliny przemysłowe według głównego sposobu użytkowania dzielimy je na

trzy zasadnicze grupy.

− rośliny oleiste, takie jak: rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy i jary, lnianka, gorczyca biała,

rzodkiew oleista, słonecznik oleisty oraz len oleisty,

− rośliny włókniste, jak: len włóknisty i konopie,

− rośliny specjalne, takie jak: tytoń i chmiel.

Ze wszystkich roślin przemysłowych największe znaczenie gospodarcze ma rzepak ozimy

i ten gatunek zostanie omówiony.

 

Rzepak ozimy

 

Wymagania klimatyczno glebowe

Najodpowiedniejsze pod rzepak są gleby o dobrej strukturze, zasobne w wapń

i próchnicę, o przepuszczalnym podłożu. Gleby te należą do kompleksów: pszennego bardzo

dobrego, pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego. Rzepak ma duże wymagania co

kultury gleby i pH, które powinno wynosić powyżej 6. Obok czynnika glebowego dla wzrostu

i plonowania rzepaku ozimego duże znaczenie ma przebieg pogody w całym okresie

wegetacji. Najbardziej korzystne warunki klimatyczne w Polsce dla rzepaku ozimego są na

terenach o średniej rocznej temperaturze powyżej 7,5°C oraz posiadających roczne opady

atmosferyczne 600–700 mm. Najbardziej odpowiednie tereny to Polska Zachodnia (dolina

Odry) oraz Pomorze i Warmia. Rzepak jest rośliną wrażliwą na silniejsze i dłużej trwające

susze. Przyjmuje się, że w okresie zimy opady powinny kształtować się na poziomie

110–150 mm, przy czym znaczna ich część powinna być jako śnieg chroniący rośliny przed

wymarzaniem. Rośliny wytrzymują temperaturę do -15°C bez okrywy śnieżnej i do -25°C pod śniegiem.

 

Odmiany

Wszystkie wpisane do rejestru odmiany rzepaku ozimego  cechują się wysokim potencjałem plonowania, sprawdzonym w doświadczeniach COBORU.

 

Odmiany rzepaku

 

Aby właściwie dobrać odmianę rzepaku, należy przede wszystkim mieć na względzie rodzaj technologii, jaką decydujemy się zastosować.

Rzepak ozimy ma wysoki genetyczny potencjał plonowania, oceniany na 45–55 dt nasion. Jest on jednak bardzo trudny do wykorzystania.

Tylko wysoka kompleksowość technologii poprawia wykorzystanie potencjału plonotwórczego tego gatunku.

Do technologii wysokonakładowych (z dużym udziałem nakładowych czynników produkcji) powinny być przypisywane odmiany mieszańcowe, gdyż lepiej wykorzystują poziom czynników plonotwórczych.

Odmiany populacyjne powinno się wykorzystywać w technologiach średnio- i niskonakładowych, a także w gorszych warunkach siedliskowych.

 

Do siewu można przeznaczać wyłącznie nasiona kwalifikowane, dobrze wykształcone i zdrowe, profilaktycznie zaprawione środkami chemicznymi przeciwko sprawcom chorób i szkodnikom

 

Rzepak ozimy – lista zalecanych odmianhttps://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/rzepak-ozimy-lista-zalecanych-odmian-na-2019-rok/

Odpowiadacie na zad. testowe i odsyłacie do sprawdzenia

Do uprawy rzepaku najlepsze są rejony Polski, gdzie opady roczne wynoszą

  1. a) 200–400 mm.
  2. b) 450–550 mm.
  3. c) 600–700 mm.
  4. d) 800–900 mm.

 

Rzepak ozimy jest roślina przemysłowa, ponieważ

  1. a) jest surowcem dla przemysłu włókienniczego
  2. b) jest surowcem do produkcji etanolu
  3. c) nasiona zawierają 50% tłuszczu
  4. d) łuszczynę przerabia się na śrutę

Jakie odmiany rzepaku są posiane w twoim gospodarstwie, jeżeli nie uprawia się to zaproponuj które mógłbyś (mogłabyś) uprawiać.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz