Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

28.04.2020r. Temat: Zasady uprawy roli pod ziemniaki, nawożenie pod uprawę ziemniaków.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– poznanie zasad uprawy roli pod ziemniaki.

 

Stanowisko w zmianowaniu roślin okopowych

Ziemniak jest mało wymagający pod względem przedplonu, potrzebuje natomiast dobrej kultury gleby.

Najczęściej ziemniaki uprawia się po zbożach. Bardzo dobrymi przedplonami pod ziemniaki są motylkowate i strączkowe uprawiane na nasiona lub zielonkę. Dobrym przedplonem jest rzepak, po którym uprawia się poplony ścierniskowe przyorywane na zimę. Dobre efekty uprawy uzyskuje się, uprawiając ziemniaki po zbożach z wsiewką saradeli przyorywaną na zimę. Należy unikać uprawiania ziemniaków częściej niż co cztery lata na tym samym polu, ze względu na duże ryzyko występowania szkodnika kwarantannowego, jakim jest mątwik ziemniaczany, oraz nadmiernego rozprzestrzeniania się innych szkodników.

Nawożenie ziemniaków

https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/ziemniak.html

 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/6946/wymagania-nawozowe-ziemniaka-nawozenie-azotem

 

Zabiegi uprawowe i nawozowe w uprawie ziemniaków

Celem zabiegów uprawowych pod ziemniaki jest uzyskanie wysokiej kultury i sprawności gleby, niszczenie chwastów rozłogowych – zwłaszcza perzu – oraz wniesienie i równomierne rozmieszczenie nawozów, mineralnych (P i K) i organicznych. Jeśli ziemniak ma być uprawiany na stanowisku zachwaszczonym, to celem przygotowania gleby powinno być wyeliminowanie chwastów uporczywych, zwłaszcza perzu właściwego. Zwalczanie perzu można prowadzić metodami mechanicznymi lub chemiczno-mechanicznymi.

Metoda chemiczno-mechaniczna polega na połączeniu zabiegów mechanicznych z zastosowaniem herbicydów na wschodzący perz w fazie 4–6 liści. Pierwszym zabiegiem jest mechaniczne wyciągnięcie rozłogów perzu na powierzchnię za pomocą kultywatora, a następnie zastosowanie herbicydu na rośliny perzu w czasie wegetacji i wykonanie orki przedzimowej. Przed wykonaniem orki przedzimowej rozsiewamy nawozy fosforowe i potasowe.

W przypadku uprawy ziemniaka na polach wolnych od perzu stosujemy klasyczne zabiegi uprawowe w zależności od przedplonu, składające się z podorywki, zabiegów pielęgnacyjnych, niszczących wschodzące chwasty, i orki przedzimowej. Przed orką przedzimową stosujemy nawozy fosforowe i potasowe oraz możemy zastosować nawożenie organiczne w postaci obornika lub kompostu. Na stanowiskach wolnych od perzu można uprawiać poplon na nawóz zielony, który po talerzowaniu będzie przyorany wraz z nawozami fosforowymi i potasowymi.

Zabiegi uprawowe do wykonania wiosną:

 

bronowanie lub włókowanie w celu ograniczenia strat wody, zniszczenia wschodzących chwastów oraz szybszego ogrzania gleby,

 rozsianie nawozów azotowych,

 bronowanie w celu przykrycia nawozów,

wywiezienie i roztrząsanie obornika lub kompostu,

 wykonanie orki płytkiej,

doprawienie pola za pomocą brony zębowej lub agregatu uprawowego.

 

Nawożenie ziemniaków

Aby uzyskać wysokie plony ziemniaków, należy zastosować nawożenie organiczno-mineralne.

Podstawowym nawozem organicznym jest obornik stosowany w dawce 25–30 t/ha, ale dawki wyższe są bardzo pożądane. Najlepiej stosować obornik jesienią przed orką zimową, stwarzając warunki do lepszego przygotowania pola wiosną i lepszej pracy sadzarek. Ze względów organizacyjnych i ochrony środowiska, szczególnie na glebach lżejszych, można zastosować obornik wczesną wiosną i przykryć orką średnią na głębokość 18–20 cm.

Do nawożenia upraw ziemniaka można stosować kompost w dawce 40 t/ha. Jako nawóz organiczny nadaje się słoma, która zostanie rozdrobniona i natychmiast po zbiorze przyorana. Dobrze jest przed przyoraniem pociętej słomy zastosować gnojowicę lub mocznik

Alternatywą dla nawozów organicznych jest uprawa roślin poplonowych, przyorywanych na zimę bądź wiosną. Do tych roślin zalicza się seradelę, peluszkę, wykę, gorczycę, facelię, rzepak, rzepik oraz żyto uprawiane w mieszankach lub czystym siewie.

Wysokość nawożenia mineralnego dobieramy na podstawie analizy zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wysokość nawożenia mineralnego zależy również od tego, czy zastosowano nawożenie organiczne.

Nawozy fosforowo-potasowe najlepiej zastosować jesienią. Na glebach lekkich, żeby uniknąć wymycia składników, lepiej zastosować nawozy fosforowo-potasowe wiosną, przed zabiegami uprawowymi.

Ziemniaki bardzo dobrze reagują na nawożenie dolistne. Potrzebę takiego nawożenia określa się przez ocenę stanu odżywienia roślin w czasie wegetacji, na podstawie wyglądu lub analizy chemicznej.

Do dolistnego dokarmiania ziemniaków azotem stosuje się wodny roztwór mocznika (5–6%). Zabiegi można wykonywać w odstępach 2-tygodniowych, 2–4 razy w okresie wegetacji.

Ziemniaki można nawozić dolistnie również nawozami wieloskładnikowymi, według zaleceń, 2–4 razy w okresie wegetacji.

 

Zwiększone dawki nawozów azotowych pod ziemniaki wpływają na

  1. a) zwiększenie zawartości skrobi w bulwach,
  2. b) wzrost zawartości białka w bulwach,
  3. c) przyspieszenie dojrzewania ziemniaków,
  4. d) uodpornienie na zarazę ziemniaczaną.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz