Uncategorized

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

13.05.2020 r.

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

2 lekcje

Celem lekcji jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o roślinach bobowatych.

Skorzystajcie z notatek, pomocy dydaktycznych, które wcześniej otrzymaliście. Proszę o uzupełnienie

karty pracy, która jest podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji.

Prześlijcie  zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 20.05.2020 r.

Zał. 3 MT powt.wiad.-bobowate

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej