3FT (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna 3 FT

Dzień dobry

06.04.2020 r.

Temat: Przechowywanie i magazynowanie produktów pochodzenia roślinnego.

 

 1. Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych.
 2. Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych:

– przechowywanie ziemniaków

– przechowywanie zbóż

 1. Sposoby przechowywania płodów rolnych.

 

Ad. 1

Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych

Jakość przechowywanych płodów rolnych w dużej mierze zależy od:

 • doboru odmiany i stanowiska,
 • procesu wegetacji,
 • dojrzałości i właściwego terminu zbioru,
 • pogody podczas zbioru,
 • zdrowotności produktów rolnych przeznaczonych do magazynowania,
 • sposobu przechowywania (składowania),
 • wilgotności produktów,
 • warunków w miejscu przechowywania (temperatura, wilgotność względna, skład powietrza).

Ad 3.

Można wyróżnić następujące rodzaje magazynów:

– prymitywne: kopce (napowierzchniowe, zagłębione), ziemianki, piwnice;                                                                     – tradycyjne podłogowe (płaskie): jednokondygnacyjne,  wielopoziomowe;                                                                    -wieżowe (silosy):  płaskodenne,  lejowe,  spedycyjne

 

Jeżeli nie posiadasz podręcznika wykorzystaj stronę:  file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_8.1_PPR_tresc.pdf  Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – do strony 9

Przypomnij sobie poprzednie  lekcje o warunkach przechowywania zbóż, rzepaku, kukurydzy.

PODSUMOWUJĄC:                                                                                                                                                        1.Przepisz wszystkie punkty wraz z ich opracowaniem do zeszytu przedmiotowego.

2.Zapoznaj się z treścią Modułu VIII, tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.do dzisiejszego zadania nr 1.

3.Krótko scharakteryzuj warunki przechowywania płodów rolnych: ziemniaków, zbóż (sposób, miejsce, temperaturę, wilgotność). Wpisz do zeszytu przedmiotowego.

4.Jako podsumowanie lekcji obejrzyj Videocast z Modułu VIII oraz test wiedzy z tej samej strony, którą podałam wyżej.

Zrób zadanie. Jest krótkie. Dasz radę.

Uzupełnij zdania – wstaw definicję lub wyrażenia:

 1. ……………………………….……..– wydzielenie frakcji ziaren o odpowiednich cechach, zależnie od ich przeznaczenia.
 2. Zboże o dużej wilgotności i temperaturze podlega niekorzystnym procesom – powstają dogodne warunki do rozwoju …………………………………. i ………………………………….…………………..
 3. Miejsce do przechowywania powinno zabezpieczać zgromadzone tam płody rolne przed:

…………………………………………..…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………, ………………………………………………………..

 1. Zasadniczym elementem składów płodów rolnych jest podłoga. Dlatego przed złożeniem masy towarowej, należy; bardzo dobrze ją wyczyścić, ………………….……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Budynek przeznaczony pod magazyn musi mieć: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wzrost temperatury w zawilgoconej pryzmie zboża powyżej 25°C grozi wystąpieniem groźnych dla zdrowia i życia ………………………………………

Zadanie będzie podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie notatki oraz zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 13.04.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej