Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Powtórzenie wiadomości – etyka biznesu.

Celem lekcji jest usystematyzowanie wiadomości z zakresu:

1.Negocjacje w biznesie.

2.Zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie.

3.Etyka na rynku finansowym.

4.”Szara strefa”  w Polsce.

5.Kariera zawodowa przedsiębiorcy.

6.Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku lokalnym.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk