Uncategorized

Ogólnopolska Olimpiada z Religii

Szanowni Państwo Dyrektorzy

ZSCKR w Jabłoniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie katechetom i młodzieży informacji o Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Religii. Tegoroczny temat brzmi:
„OTO SIEWCA WYSZEDŁ SIAĆ” MT, 13, 3. Zachowanie wiary i religii katolickiej w polskiej wsi.

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady z Religii działa przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Osobą odpowiedzialną za olimpiadę jest ks. mgr lic. Karol Nasiłowski.

Szkołę zgłaszającą swój udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Religii, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go Pocztą Polską na adres naszej szkoły do dnia 30 listopada 2018r.

Na podstawie tego zgłoszenia zostanie przesłany test na etap szkolny, który należy przeprowadzić 7 stycznia 2019r.(o godz. 11.00) oraz formularz protokołu wyników.

Z poważaniem
Dyrektor ZSCKR w Jabłoniu
mgr Agnieszka Piekarska

Materiały olimpiada z religii – Jabłon 2019

MATERIAŁY ETAP OGÓLNOPOLSKI W JABŁONIU – 29.03.2019

Regulamin-OLIMPIADY Z RELIGII

OLIMPIADA Z RELIGII_literatura

OLIMPIADA Z RELIGII_nagrody