AktualnościKonkursy

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH

28 lutego odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów klas ósmych i klas III gimnazjum z okolicznych szkół. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języków obcych a pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia pani Urszula Rądkowska – nauczyciel języka rosyjskiego. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Do językowej rywalizacji zgłosiło się 97 reprezentantów szkół z: Dębowej Kłody, Gęsi, Huszczy, Jabłonia, Łomaz, Parczewa, Paszenek, Przewłoki, Rudna i Wisznic. Uczniowie potwierdzali dobrą znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego rozwiązując arkusze konkursowe. Na najlepszych czekały atrakcyjne i wartościowe nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy. Po części pisemnej konkursu i dogrywkach w formie ustnej wyłoniono zwycięzców.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Język rosyjski:

I miejsce – Weronika Iwaniuk– Publiczne Gimnazjum nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach

II miejsce –Gabriela Jańczuk–  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach

III miejsce – Nikola Sobechowicz– Zespół Szkół w Łomazach

Język angielski:

I miejsce – Paweł Hołownia– Zespół Szkół w Łomazach

II miejsce –Wiktor Niziołek– Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie

III miejsce – Sandra Kołodziejczyk– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły z odziałem

gimnazjalnym w Parczewie

Język niemiecki:

I miejsce – Weronika Lewandowska – Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

II miejsce –Martyna Robak– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie

III miejsce – Julia Szwaj– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie

Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy i liczymy na kolejne spotkanie już wkrótce podczas Dnia Otwartego szkoły.

Podczas oczekiwania na sprawdzenie prac konkursowych nasi goście wysłuchali występu szkolnego zespołu wokalnego, uczestniczyli w przygotowanym poczęstunku, mieli też okazję zapoznać się z dydaktyczną ofertą szkoły, podejmowanymi w niej działaniami oraz osiągnięciami uczniów. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.