Aktualności

„MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”

W dniu 24.10.2018 r odbył się I etap konkursu matematycznego „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

W pierwszym etapie (szkolnym) udział wzięło 5 uczniów klas maturalnych:

Joanna Adamczyk – IV PT,

Mateusz Golonka – IV PT,

Adrian Wetoszka – IV RT,

Rafał Koźliński – IV RT oraz

Paweł Lewczyński – IV RT.

Życzymy im powodzenia oraz zakwalifikowania się do kolejnych etapów.

Monika Wizor, Arkadiusz Lotek