Aktualności

Nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Jabłoniu wyróżnieni.

23 października w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nauczycielom i pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród wyróżnionych znalazło się liczne grono nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.
Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała pani dyrektor Agnieszka Piekarska.  Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Beata Waszczuk, Ewa Świderska i Leszek Koczkodaj. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Teresa Szymoniuk. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymały:Sylwia Grzywaczewska, Anna Koślińska, Katarzyna Nowak, Urszula Rądkowska oraz Magdalena Supryn. Odznakę Honorową Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Mariusz Kaczan, Maria Korpysz, Anna Świderska, Jolanta Zając i Bogdan Zań.

Podczas uroczystości wręczono także akty nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrali: Anna Lisiecka, Marta Marecka – Gierej, Marek Osek, Urszula Rądkowska, oraz Anna Świderska.